Có 1 kết quả:

xuē bō

1/1

xuē bō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clipping (signal processing)