Có 1 kết quả:

kè xīng ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nemesis
(2) bane
(3) fated to be ill-matched