Có 1 kết quả:

kè xīng

1/1

kè xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nemesis
(2) bane
(3) fated to be ill-matched