Có 1 kết quả:

qián tǐ

1/1

qián tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

precursor