Có 1 kết quả:

qián qīng

1/1

qián qīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lean forward