Có 1 kết quả:

qián guān ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heading
(2) prefix