Có 1 kết quả:

qián tīng

1/1

qián tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anteroom
(2) vestibule
(3) lobby (of a hotel etc)