Có 1 kết quả:

qián fū

1/1

qián fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

former husband

Một số bài thơ có sử dụng