Có 1 kết quả:

qián zòu qǔ

1/1

qián zòu qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prelude (music)