Có 1 kết quả:

qián jǐ tiān ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧˇ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a few days before