Có 1 kết quả:

qián suǒ wèi yǒu ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unprecedented