Có 1 kết quả:

qián dí

1/1

qián dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

front line (military)