Có 1 kết quả:

qián dēng

1/1

qián dēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

headlight