Có 1 kết quả:

qián shēng yuān niè ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

predestined relationship