Có 1 kết quả:

qián xiōng ㄑㄧㄢˊ ㄒㄩㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) human chest
(2) breast