Có 1 kết quả:

qián Sū lián ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

former Soviet Union