Có 1 kết quả:

qián chē zhǔ

1/1

qián chē zhǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

previous owner (of a car for sale)