Có 1 kết quả:

qián chē zhǔ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

previous owner (of a car for sale)