Có 1 kết quả:

Qián guō xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qian Gorlos Mongol autonomous county in Songyuan 松原, Jilin