Có 2 kết quả:

qián éqián è

1/2

qián é

giản thể

Từ điển Trung-Anh

forehead

qián è

giản thể

Từ điển phổ thông

trán