Có 1 kết quả:

Jiàn gé xiàn

1/1

Jiàn gé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiange county in Guangyuan 廣元|广元[Guang3 yuan2], Sichuan