Có 1 kết quả:

jiàn héng

1/1

jiàn héng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common ringed plover (Charadrius hiaticula)