Có 1 kết quả:

tī yá

1/1

tī yá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pick one's teeth