Có 1 kết quả:

bō xuē ㄅㄛ ㄒㄩㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to exploit
(2) exploitation