Có 1 kết quả:

bō xuē zhě ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

exploiter (of labor)