Có 1 kết quả:

bō xuē jiē jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

exploiting class (in Marxist theory)