Có 1 kết quả:

bō zhuó

1/1

bō zhuó

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái gõ cửa (miếng kim loại nhỏ ở cửa để gọi cửa)

Từ điển Trung-Anh

(onom.) tap (on a door or window)

Một số bài thơ có sử dụng