Có 1 kết quả:

bō cǎi bǐ

1/1

bō cǎi bǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stripping-to-ore ratio
(2) stripping ratio