Có 1 kết quả:

bāo pí qián

1/1

bāo pí qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wire stripper