Có 1 kết quả:

bō luò

1/1

bō luò

phồn thể

Từ điển phổ thông

bong ra, tróc ra

Từ điển Trung-Anh

to peel off

Một số bài thơ có sử dụng