Có 1 kết quả:

bō shí

1/1

bō shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to corrode
(2) to expose by corrosion (geology)