Có 1 kết quả:

bō xuē

1/1

bō xuē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exploit
(2) exploitation