Có 1 kết quả:

bō xuē zhě

1/1

bō xuē zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

exploiter (of labor)