Có 1 kết quả:

bō pí qì

1/1

bō pí qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

peeler (e.g. for vegetables)