Có 1 kết quả:

bō lí ㄅㄛ ㄌㄧˊ

1/1

Từ điển phổ thông

bong ra, tróc ra