Có 1 kết quả:

bō lí

1/1

bō lí

giản thể

Từ điển phổ thông

bong ra, tróc ra