Có 1 kết quả:

shèng cài

1/1

shèng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

leftovers (food)