Có 1 kết quả:

shèng fàn

1/1

shèng fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

leftover food