Có 1 kết quả:

jiǎn qiē lì ㄐㄧㄢˇ ㄑㄧㄝ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shear
(2) shearing force