Có 1 kết quả:

jiǎn yìng lì ㄐㄧㄢˇ ㄧㄥˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shear stress