Có 1 kết quả:

jiǎn yǐng ㄐㄧㄢˇ ㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) paper-cut silhouette
(2) outline
(3) sketch