Có 1 kết quả:

fù shāng hán

1/1

fù shāng hán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paratyphoid fever