Có 1 kết quả:

fù shèn

1/1

fù shèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

adrenal glands