Có 1 kết quả:

gē shāng

1/1

gē shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gash
(2) to cut
(3) gash
(4) cut