Có 1 kết quả:

gē bāo pí

1/1

gē bāo pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to circumcise