Có 1 kết quả:

gē duàn

1/1

gē duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut off
(2) to sever