Có 1 kết quả:

chuāng shāng ㄔㄨㄤ ㄕㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wound
(2) injury
(3) trauma