Có 1 kết quả:

chuàng tóu jī jīn ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

venture capital fund