Có 1 kết quả:

chuàng tóu jī jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

venture capital fund