Có 1 kết quả:

chāo xí

1/1

chāo xí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 抄襲|抄袭[chao1 xi2]