Có 1 kết quả:

pī qíng cāo

1/1

pī qíng cāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have a friendly chat (Shanghai)