Có 1 kết quả:

pī lí

1/1

pī lí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

split