Có 1 kết quả:

pī liǎn

1/1

pī liǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

right in the face